แนะนำผู้เขียน Meet the Pro & Academic

ผู้เขียนประจำซีรีส์ต่าง ๆ ใน OHSWA Meet the Professional & Academic หลังจากเปิดตัวผู้เขียนที่คัดสรรแล้วมา 14 ท่านตลอด 14 วันที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกสอป./จป.วิชาชีพ /และคนในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง และพรุ่งนี้ (15 พฤษภาคม) ก็เป็นวันแรกของการนำเสนอเมนู Meet the Professional & Academic

SHE Meetting 1/2020

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร และ จป.วิชาชีพ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2020 ธุรกิจอาหารสัตว์บก วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ คุณบุญเสริมเจริญวัฒน์ การประชุมผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย สำนักความยั่งยืนองค์กร

Safety Engineering 003

Fire Safety Desing 01266554 Survey of Title case incidented trem paper report ให้นิสิตกรอกหัวข้อ “เหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอัคคีภัย” ทั้งในหรือต่างประเทศ เพื่อจัดทำรายงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา Fire Safety Desing 01266554 ซึ่งสำรวจถึงวันที่ 9 ม.ค.

Safety Engineering 001

Fire Safety Desing 01266554 Survey of Title case incidented trem paper report ให้นิสิตกรอกหัวข้อ “เหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอัคคีภัย” ทั้งในหรือต่างประเทศ เพื่อจัดทำรายงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา Fire Safety Desing 01266554 ซึ่งสำรวจถึงวันที่ 9 ม.ค.

สถิติ 7 วันอันตราย

เรียน จป.ที่รักทุกท่าน…ขอให้รายงานข้อมูลสถิติเบื้องต้นตามหัวข้อในฟอร์มนี้ 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 (หากมีกรณีเพิ่มเติมหลังจาก 1 ม.ค. ถึง 5 ม.ค. 2563 แจ้งเป็นกรณีไป) กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้เพื่อดำเนินการ