แนะนำผู้เขียน Meet the Pro & Academic

ผู้เขียนประจำซีรีส์ต่าง ๆ ใน OHSWA Meet the Professional & Academic

หลังจากเปิดตัวผู้เขียนที่คัดสรรแล้วมา 14 ท่านตลอด 14 วันที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกสอป./จป.วิชาชีพ /และคนในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

และพรุ่งนี้ (15 พฤษภาคม) ก็เป็นวันแรกของการนำเสนอเมนู Meet the Professional & Academic ในซีรีส์ต่าง ๆ ที่จะมีถึง 14 ซีรีส์ด้วยกัน ประเดิมด้วยผู้เขียนชื่อดัง มากด้วยฝีมือและประสบการณ์คือคุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ ในซีรีส์ Know how and How to in HSE Management

แต่ละซีรีส์จะมาตามนัดเดือนละครั้งครับ เช่นซีรีส์ข้างต้น เริ่มวันแรกคือวันที่ 15 พฤษภาคม ก็จะมาครั้งต่อไปในวันที่ 15 มิถุนายน 15 กรกฎาคม 15 สิงหาคม เป็นเช่นนี้ไป 12 เดือน (1 ปี)

ดังนั้น เว็บไซต์สอป.จึงมีบทความดี ๆ มาให้อ่านกันวันเว้นวันเลยครับ และในโอกาสนี้ ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้กรุณาส่งต่อ ๆ โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับ เพราะสอป.มุ่งหวังให้พวกเราในวงการวิชาชีพนี้ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นทั้งกับพวกเราเอง นายจ้าง ลูกจ้าง และคุณภาพของการดำเนินงาน

ก. ผู้เขียนประจำ OHSWA Meet the Academic

1. รศ.ดร.อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก Toxicology for JorPor Series

2. ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร กรณีศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชีรีส์

3. ผศ.นิภาพร คำหลอม Ergonomic Make It Simple Series

4. อ.พญ.ภัทราวลัย สิรินารา OccMed for JorPor Series

ข. ผู้เขียนประจำ OHSWA Meet the Professional

ข.1 ที่ปรึกษา freelance

1. คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ Know how and How to in HSE Management Series

2. คุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ Safety Engineer Series

3. คุณปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย BBS for JorPor Series

4. คุณณัฐนิชา ทองอ่วม Health Matters for JorPor Series

5. คุณสุชาดา อวยจินดา Mentoring and Coaching for JorPor Series

ข.2 บริษัทที่ปรึกษา

1. คุณษมน รจนาพัฒน์ Road Safety for JorPor Series

2. นายรุจน์ เฉลยไตร ลูกเล่นลูกฮาในงานจป.ซีรีส์

ข.3 โรงงาน / ก่อสร้าง

1. คุณวรากร เดชะ PSM Case Studies for JorPor Series

2. คุณชลาธิป อินทรมารุต Construction Safety Series

3. คุณสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย How to be a Great Speaker Series

โปรดบอกต่อ ๆ กันด้วยนะครับ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

#สอป_Meet_the_Professional

#สอป_Meet_the_Academic

#OHSWA_Meet_the_Professional

#OHSWA_Meet_the_Academic

แนะนำผู้เขียน Meet the Pro & Academic
— Read on www.ohswa.or.th/17531643/แนะนำผู้เขียน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s