OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series

OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series ไม่ว่าจะเปิดตำราเล่มไหน ชัดเจนว่าหน้าที่ของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจป.วิชาชีพคือการให้ความรู้ คือการสื่อสาร คือการทำให้นายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้างรู้เรื่องเซฟตี้ ดังนั้นซีรีส์ How to be a Great Speaker

10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

จากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของ บริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่คร่าชีวิตคนงานไปทั้งหมด 188 คน และบาดเจ็บอีก 469 คน เนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน กลายเป็นที่มาของ ‘วันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ’ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของภาคแรงงานที่เรียกร้องการพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ 10 พฤษภาคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง