แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

https://drive.google.com/file/d/19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ/view?usp=sharing เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากโรคโควิด-19 ครั้งแรกกับข้อแนะนำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนบริหารภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 จากผู้มีประสบการณ์ของหลายองค์กร ที่เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ และดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ หากต้องการทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญ นำไปสู่การป้องกัน การตอบโต้ และฟื้นฟูธุรกิจ คู่มือนี้คือคำตอบ Download File : https://drive.google.com/open?id=19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ

แนะนำผู้เขียน Meet the Pro & Academic

ผู้เขียนประจำซีรีส์ต่าง ๆ ใน OHSWA Meet the Professional & Academic หลังจากเปิดตัวผู้เขียนที่คัดสรรแล้วมา 14 ท่านตลอด 14 วันที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกสอป./จป.วิชาชีพ /และคนในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง และพรุ่งนี้ (15 พฤษภาคม) ก็เป็นวันแรกของการนำเสนอเมนู Meet the Professional & Academic

OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series

OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series ไม่ว่าจะเปิดตำราเล่มไหน ชัดเจนว่าหน้าที่ของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจป.วิชาชีพคือการให้ความรู้ คือการสื่อสาร คือการทำให้นายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้างรู้เรื่องเซฟตี้ ดังนั้นซีรีส์ How to be a Great Speaker

10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

จากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของ บริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่คร่าชีวิตคนงานไปทั้งหมด 188 คน และบาดเจ็บอีก 469 คน เนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน กลายเป็นที่มาของ ‘วันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ’ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของภาคแรงงานที่เรียกร้องการพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ 10 พฤษภาคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง